bal mukunda

Bal Mukunda Neupane

Trợ lý nghiên cứu

Là trợ lý nghiên cứu tại OUCRU Nepal, Bal Mukunda Neupane tham gia vào các nghiên cứu ACT Nam Á và FIND (Nâng cao khả năng tiếp cận đổi mới chẩn đoán cần thiết cho phòng chống UHC và AMR).

Trước khi gia nhập OUCRU, Bal Mukunda Neupane làm việc với tư cách là Trợ lý Y tế Cộng đồng tại Phòng khám đa khoa Lalitpur, nơi đã cho anh kinh nghiệm quý báu trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng địa phương. Là giám sát viên nghiên cứu tại NFDF, anh quản lý và giám sát các hoạt động nghiên cứu liên quan đến các chương trình phát triển gia đình ở Nepal.

Vai trò hiện tại của anh kết hợp các nhiệm vụ hành chính với các nhiệm vụ lâm sàng như ghi lại lịch sử bệnh nhân và ghi lại các dấu hiệu sinh tồn. Anh đã hoàn thành khóa học dự bị lấy bằng về CMA (Trợ lý y tế cộng đồng).

Lịch sử làm việc

Trình độ

Khóa học dự bị đại học về Hỗ trợ y tế cộng đồng

Skip to content