OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

TS. Nguyễn Thị Tâm

Nhà vi sinh học phân tử

Là một nhà vi sinh học phân tử, Tâm đã giúp phát triển các kỹ thuật phân tử cho Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia về AMR, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, Việt Nam, đặc biệt là giải trình tự toàn bộ bộ gen của mầm bệnh lâm sàng.

Cô quan tâm đến cơ chế phân tử kháng kháng sinh của vi khuẩn đa kháng thuốc như Neisseria gonorrhoeae, trực khuẩn gram âm, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Hiện tại, cô ấy đang tập trung vào dịch tễ học bộ gen của SARS-CoV-2.

Timeline

2017

Gia nhập OUCRU Hà Nội

Tiến sĩ

Tiến sĩ Công nghệ Sinh học Phân tử của Trường Sinh học, Đại học Queensland, Australia.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content