Tran Tan Thanh | Postdoc researcher, Emerging Infections Group

TS. Trần Tấn Thành

Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ

TS. Trần Tấn Thành có nền tảng về phương pháp phân tử để nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Anh giám sát các nghiên cứu phân tử trong nhóm các bệnh nhiễm trùng mới nổi.

Lịch sử làm việc

2011

Tiến sĩ Khoa học Đời sống, Đại học Mở, Vương quốc Anh

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Duc Du, Dung Nguyen, Thao Nguyen, Louise Thwaites, Ronald Geskus, Thanh Tran, Yen Lam, Phong Nguyen, Quang Vo, Hau Nguyen, Chau Nguyen, Tan Le
J Intensive Care Soc.
September 10, 2023
DOI: 10.1177/17511437231195526 (5575)
Nguyen Thi Tam, Nguyen To Anh, Trinh Son Tung, Pham Ngoc Thach, Nguyen Thanh Dung, Van Dinh Trang, Le Manh Hung, Trinh Cong Dien, Nghiem My Ngoc, Le Van Duyet, Phan Manh Cuong, Hoang Vu Mai Phuong, Pham Quang Thai, Nguyen Le Nhu Tung, Dinh Nguyen Huy Man, Nguyen Thanh Phong, Vo Minh Quang, Pham Thi Ngoc Thoa, Nguyen Thanh Truong, Tran Nguyen Phuong Thao, Dao Phuong Linh, Ngo Tan Tai, Ho The Bao, Vo Trong Vuong, Huynh Thi Kim Nhung, Phan Nu Dieu Hong, Le Thi Phuoc Hanh, Le Thanh Chung, Nguyen Thi Thanh Nhan, Ton That Thanh, Do Thai Hung, Huynh Kim Mai, Trinh Hoang Long, Nguyen Thu Trang, Nguyen Thi Hong Thuong, Nguyen Thi Thu Hong, Le Nguyen Truc Nhu, Nguyen Thi Han Ny, Cao Thu Thuy, Le Kim Thanh, Lam Anh Nguyet, Le Thi Quynh Mai, Tang Chi Thuong, Le Hong Nga, Tran Tan Thanh, Guy Thwaites, H Rogier van Doorn, Nguyen Van Vinh Chau, Thomas Kesteman, Le Van Tan; OUCRU COVID-19 Research Group2
Emerg Infect Dis
May 1, 2023
DOI: 10.3201/eid2905.221787
Duc Hong Du, Nguyen Quan Nhu Hao, Nguyen Van Hao, Tran Tan Thanh, Huynh Thi Loan, Lam Minh Yen, Tran Thi Diem Thuy, Duong Bich Thuy, Nguyen Thanh Nguyen, Nguyen Thi Phuong Dung, Evelyne Kestelyn, Ha Thi Hai Duong, Nguyen Thanh Phong, Pham Thi Tuyen, Nguyen Hoan Phu, Ho Dang Trung Nghia, Bui Thi Bich Hanh, Pham Kieu Nguyet Oanh, Phan Vinh Tho, Phung Tran Huy Nhat, Phan Nguyen Quoc Khanh, Duncan Wyncoll, Nicholas P J Day, Nguyen Van Vinh Chau, H Rogier van Doorn, Le Van Tan, Ronald B Geskus, C Louise Thwaites
Trop Med Health
March 30, 2023
DOI: 10.1186/s41182-023-00512-0
C Louise Thwaites, Tran Tan Thanh, Nguyen Thi Han Ny, Lam Anh Nguyet, Nguyen Thi Duy Nhat, Cao Thu Thuy, Nguyen Thi Le Thanh, Nguyen Thanh Dung; OUCRU Sero-surveillance Network; James Campbell, Pham Quang Thai, Le Van Tan, Marc Choisy, Maciej F Boni
Vaccine
March 24, 2023
DOI: 10.1016/j.vaccine.2023.02.036
Nguyen Thanh Dung, Le Manh Hung, Huynh T T Hoa, Le Hong Nga, Nguyen T T Hong, Tang Chi Thuong, Nghiem My Ngoc, Nguyen T H Ny, Vo Truong Quy, Vu T K Thoa, Nguyen Thi Thanh, Phan Vinh Tho, Le Mau Toan, Vo Minh Quang, Dinh N H Man, Nguyen Tan Phat, Tran T L Phuong, Tran T T Tam, Pham T N Thoa, Nguyen Hong Tam, Truong T T Lan, Tran Tan Thanh, Sebastian Maurer-Stroh, Le T T Khanh, Lam Minh Yen, Nguyen Huu Hung, Guy Thwaites, Nguyen L N Tung, Louise Thwaites, Nguyen V V Chau, Nguyen To Anh, Le Van Tan
Emerg Infect Dis
January 25, 2023
DOI: 10.3201/eid2904.221835
1 2 6
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content