Quy trình thực hiện và phương diện đạo đức của phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia trong nghiên cứu y tế công cộng và y khoa

Thời gian thực hiện:

2017 – 2020

Dự án này do Wellcome đồng tài trợ với sự hỗ trợ của The Global Health Network (Mạng Lưới Y Tế Toàn Cầu) và Giải thưởng Hạt Giống Seed Awards của OUCRU.

Cho đến thời điểm sách được phát hành, cộng đồng vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể miễn phí nào liên quan đến các tác động đạo đức của việc sử dụng các phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia trong kết nối cộng đồng của các nghiên cứu y tế và y khoa ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Sách hướng dẫn trực tuyến này được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần quan trọng cho nguồn tài liệu thuộc lĩnh vực chuyên môn này.

Sách cung cấp các hướng dẫn thực hành và đạo đức về phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia cho những người thực hiện dự án để kết nối các nhà nghiên cứu, các bên liên quan, và cộng đồng trong nghiên cứu y tế công cộng và y khoa.

Bên cạnh sách, hai tác giả cũng mang đến một khóa học trực tuyến mang đến các hướng dẫn về thực hành và đạo đức của phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia, tập trung vào việc sử dụng phương pháp này ở các nước thu nhập thấp và trung bình để kết nối với cộng đồng và công chúng trong lĩnh vực y tế và khoa học sức khỏe. Khóa học này cũng là một phần của kho tài liệu học tập và đào tạo của Mạng Lưới Kết Nối Cộng Đồng Mesh.

Khóa học này phù hợp với những người thực hiện các dự án kết nối cộng đồng nhưng chưa hiểu rõ, và mong muốn được tìm hiểu thêm về phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia. Khóa học phù hợp nhất với những người đã có kinh nghiệm điều phối trong các dự án sử dụng phương pháp có sự tham gia cũng như các phương pháp nghiên cứu định tính khác. Khóa học cũng hướng đến hỗ trợ các nhà nghiên cứu khoa học sức khỏe mong muốn sử dụng các phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia khi kết nối với cộng đồng địa phương và công chúng.

Mức độ ảnh hưởng: Đến tháng 9/2021, khóa học trực tuyến đã có hơn 9.000 lượt truy cập và hoàn thành cấp 1.871 chứng chỉ.

Skip to content