Kết Nối với Thanh Niên

Chương trình Kết Nối với Thanh Niên của chúng tôi tạo cơ hội cho các bạn trẻ được làm việc, kết nối với bạn bè, và tham gia vào các nghiên cứu tại OUCRU.

Hoạt động kết nối với giới trẻ tại OUCRU và sự công nhận của các nhà nghiên cứu về những đóng góp thiết thực của các bạn

Collab Lab – Khám phá khoa học qua chuỗi video giải thích ngắn

Loạt video này do nhóm Đại Sứ Thanh Niên Khoa Học thực hiện. Các bạn đã tìm tòi và chuyển hóa các nghiên cứu về vấn đề sức khỏe và môi trường toàn cầu thành định dạng video ngắn, dễ hiểu, với thiết kế đồ họa dễ thương, gần gũi với thanh thiếu niên.

Skip to content