November 28, 2023

Nghiên cứu chỉ ra các rào cản tiếp cận điều trị Viêm Gan C tại Việt Nam  

Nghiên cứu mới nhất của OUCRU làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng tới số lần khám và điều trị Viêm Gan C tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh, là bệnh viện tuyến đầu điều trị Viêm Gan C.

Việc tiếp cận điều trị thường gặp phải nhiều rào cản, đặc biệt là khi liệu trình điều trị tốn kèm và đòi hỏi bệnh nhân phải tới khám nhiều lần. Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận điều trị của bệnh nhân nhiễm vi rút Viêm Gan C (VGC) mãn tính, không có triệu chứng, đòi hỏi phải điều trị tốn kém và thăm khám nhiều lần.  

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu về các bệnh nhân điều trị VGC tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2017 tới năm 2020, vừa được công bố trên Tạp chí BMC Infectious Diseases. Nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều yếu tố, bao gồm cả những yếu tố mang tính hệ thống và các yếu tố cá nhân, ảnh hưởng tới số lần bệnh nhân tới thăm khám và điều trị VGC. Để đạt được mục tiêu toàn cầu là loại trừ bệnh VGC, chúng ta cần giải quyết các rào cản ảnh hưởng tới tiếp cận điều trị, đặc biệt là các rào cản đối với phụ nữ.  

Đảm bảo việc người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế một cách công bằng là điều kiện thiết yếu để cải thiện y tế trên toàn cầu, tuy nhiên có nhiều rào cản vẫn còn tồn tại đối với người nghèo, người cao tuổi, và phụ nữ. Dữ liệu cho thấy có nhiều yếu tố mang tính hệ thống và yếu tố cá nhân ảnh hưởng tới việc người bệnh có tới thăm khám và điều trị VGC hay không, và tới thăm khám bao nhiêu lần. Nhiều nghiên cứu trước đây của OUCRU cũng đã tìm hiểu chi tiết về tỉ lệ lây nhiễm và các nguy cơ gây nghiễm VGC ở Việt Nam.  

Nghiên cứu cho thấy các yếu tố mang tính hệ thống như năm bắt đầu điều trị, khoảng cách  tới cơ sở y tế và việc người bệnh có bảo hiểm y tế hay không có ảnh hưởng đến số lần thăm khám và điều trị HCV. Trong khi đó, các yếu tố cá nhân bao gồm tuổi tác, các bệnh đi kèm (như HIV hay tiểu đường) và giới tính của bệnh nhân. 

Tìm hiểu thêm

Liên quan

Skip to content