Về chúng tôi

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) là đơn vị nghiên cứu lâm sàng và y tế cộng đồng có quy mô lớn, với trụ sở tại Việt Nam, Indonesia và Nepal.

 

OUCRU thuộc Trung tâm Y học Nhiệt đới và Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh). OUCRU được thành lập năm 1991 với sự đồng hành của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2003, OUCRU-NP được thành lập tại Kathmandu, Nepal, dưới sự bảo trợ của Bệnh viện Patan và Học viện Khoa học Y tế Patan. OUCRU được thành lập tại Hà Nội năm 2006 với sự hợp tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Năm 2008, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Eijkman-Oxford (EOCRU) được thành lập tại Jakarta, Indonesia với sự hợp tác của Viện Sinh học Phân tử Eijkman và Khoa Y Đại học Indonesia.

 

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo nên tác động tích cực tới nền y học tại địa phương, trong khu vực và toàn thế giới bằng những chương trình nghiên cứu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm ở Đông Nam Á.

 

Chương trình nghiên cứu của chúng tôi bao gồm nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm, nghiên cứu trên người bệnh và toàn cộng đồng. Các chương trình nghiên cứu bao gồm dịch tễ học, miễn dịch học, di truyền vật chủ và mầm bệnh, sinh học phân tử, vi sinh học, mô hình toán học, tin sinh học, thống kê sinh học và khoa học xã hội. Những ngành nghiên cứu này được hỗ trợ bởi một đơn vị thử nghiệm lâm sàng có kinh nghiệm và trung tâm quản lý dữ liệu tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế, cùng văn phòng quản lý toàn diện, tài chính, bộ phận gắn kết cộng đồng và bộ phận hành chính.

 

OUCRU nhận nguồn tài trợ đáng kể từ Wellcome Trust, một phần của Chương trình Châu Phi và Châu Á của tổ chức này. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đã nỗ lực thành công trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng và năng lực để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khoa học cơ bản ở Việt Nam, Indonesia và Nepal.