Ngô Phan Bảo Trân

Trân có hơn bảy năm kinh nghiệm thực hiện điều phối dự án cho các dự án từ thiện và chăm sóc sức khỏe, làm việc với các nhà nghiên cứu quốc tế và địa phương, đồng thời làm việc với đối tác trong các lĩnh vực khác nhau ở Singapore và Việt Nam. Cô đã được Chính phủ Singapore trao Học bổng Singapore và có bằng Cử nhân Xã hội học của Đại học Quốc gia Singapore.