OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

TS. Đỗ Thị Thúy Nga

Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ

TS. Đỗ Thị Thúy Nga có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kháng kháng sinh (AMR).

Cô là điều phối viên quốc gia của Hiệp hội Kháng kháng sinh Toàn cầu (GARP) tại Việt Nam nhằm đưa vấn đề Kháng Kháng sinh (AMR) vào lĩnh vực chính sách ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMICs).

Cô đã hoàn thành xuất sắc một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng quy mô lớn để chứng minh rằng protein phản ứng C có thể làm giảm việc sử dụng kháng sinh, công việc then chốt để thúc đẩy chương trình chẩn đoán và AMR trên toàn cầu. Hiện tại, cô đang tham gia vào các nghiên cứu dựa vào cộng đồng nhắm tới việc sử dụng kháng sinh không phù hợp trong cộng đồng ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMIC).

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content