Đại Sứ Kết Nối với Khoa Học

Trao quyền cho thanh niên qua việc xây dựng năng lực tư duy và trau dồi kỹ năng dẫn dắt và thực hiện các dự án kết nối công chúng với giới trẻ.

Giới trẻ có sẵn đam mê và dồi dào năng lượng khi tham gia vào các dự án kết nối khoa học với công chúng. Tuy nhiên, một số các bạn trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tư duy, kiến thức với sự hỗ trợ chuyên nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Dự án Đại Sứ Kết Nối với Khoa Học giúp các bạn trau dồi những kỹ năng còn thiếu này.

Đối tượng trực tiếp của dự án là nhóm Đại sứ được tuyển trực tuyến thông qua các trường đại học. Nhóm được tham gia đào tạo kỹ năng trước khi tự mình thực hiện các dự án, dưới sự điều phối và hỗ trợ của nhóm Kết Nối Khoa Học với Thanh Niên, thuộc phòng Kết Nối Khoa Học với Cộng Đồng và Công Chúng của OUCRU.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao năng lực, nhóm đại sứ còn đóng vai trò là cầu nối giúp khoa học tiếp cận được với các bạn trẻ một cách dễ dàng hơn, bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Activities

Health Podcasts

A series of podcasts facilitated by the Ambassadors featuring conversations between youth and experts to support the mental health of Vietnamese young people in the time of Covid19 and social isolation.

Watch 4 podcasts about The new normal life and youth health here

Collab Lab

Led by Youth Science Ambassadors (YSA), every week, the ambassadors produced a short explanation video about a specific health topic. The team worked with several scientists at OUCRU and other research settings to understand and visualise the research outputs.

At the end of the project, the team organised a special event, inviting young people who loved science, and 5 scientists from OUCRU and our partners. ‘Meet the Scientists‘ had several knowledge interactive games and exciting exchanges that impressed participants strongly.

Read more about Collab Lab and watch all episodes here.

Skip to content