Hỗ Trợ Các Dự Án Thử Nghiệm Lâm Sàng

Kết nối khoa học với công chúng hỗ trợ các giai đoạn trong thử nghiệm lâm sàng, từ thiết kế nghiên cứu đến tìm người tham gia, cải thiện trải nghiệm của người tham gia nghiên cứu đến công bố kết quả thử nghiệm. Xem thêm bên dưới.

Skip to content