Timothy Walker

https://www.ndm.ox.ac.uk/team/timothy-walker

Mặc dù 95% dân số bệnh nhân lao toàn cầu đủ điều kiện để được điều trị với phác đồ kháng lao hàng 1, cụ thể là bằng các thuốc như: isoniazid, rifampicin, ethambutol và pyrazinamide, số lượng bệnh nhân lao đa kháng thuốc (MDR-TB) đã tăng lên theo tỷ lệ của tổng số ca mắc.

Tim đang thực hiện một loạt các nghiên cứu quan sát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu cách mà chúng tôi bảo tồn tốt nhất phác đồ điều trị lao ngắn hạn và hiệu quả nhất của chúng tôi đối với bất kỳ loại bệnh lao nào. Để hiểu được cách mà bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc, một mặt Tim thực hiện giải trình tự toàn bộ bộ gen của tác nhân gây bệnh nhằm phân tích so sánh bộ gen về gánh nặng của việc lây truyền bệnh lao đa kháng thuốc, mặt khác hiểu thêm về sự đóng góp của các yếu tố khác nhau liên quan đến sự xuất hiện de novo của đề kháng thuốc của phác đồ kháng lao hàng 1. Vì vậy, hai nghiên cứu bệnh chứng đang đánh giá các áp lực chọn lọc tiềm ẩn bao gồm khả năng kháng thuốc chưa được chẩn đoán đối với các thuốc khác cũng như các yếu tố dược lý và dược động học.

Những nghiên cứu này sẽ giúp chúng tôi hiểu cách chúng tôi bảo tồn tốt nhất hiệu quả của phác đồ điều trị ngắn nhất và hiệu quả nhất của chúng tôi đối với bất kỳ loại bệnh lao nào. Tùy thuộc vào các kết quả tìm thấy, những can thiệp tiềm năng bao gồm các phương pháp chẩn đoán rộng hơn và chính xác hơn, liều lượng thuốc được cá nhân hóa hơn hoặc tập trung hơn vào các biện pháp sức khỏe cộng đồng dựa vào cộng đồng.

Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers Lumley SF. et al, (2020), New England Journal of Medicine

Differential occupational risks to healthcare workers from SARS-CoV-2 observed during a prospective observational study Eyre DW. et al, (2020), eLife, 9

Prediction of Susceptibility to First-Line Tuberculosis Drugs by DNA Sequencing (2018), New England Journal of Medicine, 379, 1403 – 1415

Whole-genome sequencing for prediction of Mycobacterium tuberculosis drug susceptibility and resistance: a retrospective cohort study

Walker TM. et al, (2015), The Lancet Infectious Diseases, 15, 1193 – 1202

Whole-genome sequencing to delineate Mycobacterium tuberculosis outbreaks: a retrospective observational study

Walker TM. et al, (2013), The Lancet Infectious Diseases, 13, 137 – 146