Khoa học Phiêu lưu ký

Dự án với mục tiêu mang đến cơ hội cho học sinh cấp tiểu học ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận với khoa học thông qua mô hình câu lạc bộ khoa học tại trường.

TỔNG QUAN

Khoa học mang đến những tác động tích cực và truyền cảm hứng cho trẻ em hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh mình. Khoa học cũng giúp cho trẻ em có một tương tai tươi sáng hơn   thông qua  việc hỗ trợ phát triển kỹ năng sống của trẻ. Trẻ em càng được thực hành khoa học sớm, càng trở nên độc lập và tự tin hơn. Sự hiểu biết và nhận thức của trẻ em về khoa học ngày càng tăng sẽ giúp trẻ em đưa ra những quyết định tốt hơn trong cuộc sống của mình sau này. Hơn nữa, sự phát triển của Việt Nam và tương lai phụ thuộc vào sự đổi mới và cách tiếp cận mới đối với sức khoẻ, môi trường và cộng đồng. Trẻ em là thế hệ tiếp theo, những người gánh vác và thực hiện sự đổi mới này và do đó, trẻ em nên được tạo động lực để tham gia vào khoa học và ứng dụng khoa học vào cuộc sống xung quanh mình.

Hands-on activities development workshop

Hội thảo phát triển hoạt động khoa học thực hành cho học sinh tiểu học

Đặt trong bối cảnh đó, OUCRU phối hợp cùng với với Bayer Việt Nam xây dựng một sáng kiến về khoa học trường học nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận khoa học dành cho học sinh tiểu học. Thông qua dự án“Khoa học phiêu lưu ký”. Dự án này sẽ mang đến cơ hội cho học sinh trải nghiệm và tham gia thực hành đa dạng các hoạt động khoa học thực nghiệm. Đặc biệt là những em học sinh sống ở các vùng nông thôn, có ít điều kiện để tương tác và thực hành khoa học thường xuyên.

“Khoa học phiêu lưu ký” bao gồm nhiều hoạt động về phát triển và nâng cao năng lực dành cho cả giáo viên và học sinh cấp tiểu học nhằm hướng đến 3 mục tiêu dưới đây:

  • Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực cho các giáo viên tiểu học để tổ chức các hoạt động tăng cường cơ hội tiếp cận khoa học của học sinh tiểu học thông qua các hoạt động thực nghiệm.
  • Mục tiêu 2: Phát triển các cơ hội cho học sinh tiểu học tham gia các hoạt động khoa học thực nghiệm thường xuyên thông qua mô hình Câu lạc bộ (CLB) Khoa học trong trường.
  • Mục tiêu 3: Phát triển cơ hội cho các trường tiểu học cùng tham gia để hỗ trợ và cùng nâng cao năng lực nhằm đưa khoa học rộng mở đến nhiều học sinh tiểu học ở miền Tây thông qua các hình thức sinh động, tương tác cao.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Thông qua phối hợp cùng với đối tác, đơn vị thực hiện cũng như cùng với các nhà khoa học và các viện nghiên cứu khác, OUCRU sẽ xây dựng và triển khai 5 hoạt động chính trong dự án “Khoa Học Phiêu Lưu Ký”:

  1. Phát triển tài liệu khoa học thực nghiệm. Gồm có bộ dụng cụ khoa học được thiêt kế dành cho giáo viên để tổ chức các câu lạc bộ khoa học tại trường học cũng như một số bộ khoa học thực nghiệm bỏ túi để học sinh thực hành tại nhà. Ngoài ra còn có sách khoa học dành cho thư viện và học sinh.;
  2. Tập huấn cho các giáo viên cách sử dụng “Bộ dụng cụ khoa học trường học” và “Phương pháp giảng dạy khoa học hiệu quả”;
  3. Thành lập 5 Câu lạc bộ (CLB) Khoa học tại trường, mở ra cơ hội sinh hoạt thường xuyên về khoa học dành cho học sinh. Giáo viên sử dụng bộ tài liệu và dụng cụ để tổ chức hoạt động của CLB Khoa học;
  4. Tổ chức cuộc thi “Thiết kế hoạt động khoa học thực nghiệm” dành cho giáo viên tại 5 trường có mô hình câu lạc bộ khoa học;
  5. Ngày hội khoa học được tổ chức cho khoảng 500 học sinh đến từ 5 trường tham gia dự án.
Students are attending a science club activity at their school.

Các em học sinh đang tham gia một buổi sinh hoạt câu lạc bộ khoa học tại trường.

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT

3 hội thảo tập huấn giáo viên thường niên;

15 bộ dụng cụ khoa học thực hành dành cho giáo viên để triển khai câu lạc bộ khoa học tại mỗi trường;

1,000 bộ dụng cụ khoa học bỏ túi và sách khoa học cho học sinh thực hành tại nhà;

3,000 học sinh tiếp cận với các hoạt động của dự án.