Các dự án kết nối với công chúng tại OUCRU trải rộng trên nhiều chủ đề nghiên cứu y khoa quan trọng tại châu Á. Xem các dự án của phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng theo chủ đề nghiên cứu và khám phá cách các nhóm cộng đồng và các bên liên quan đóng góp vào quy trình nghiên cứu để cải thiện cuộc sống con người. Bạn cũng có thể xem danh sách tất cả dự án hoặc theo nhóm cộng đồng tại đây.

Skip to content