Dự án SPEAR

Tên nghiên cứu: Nghiên cứu hành động kết nối công chúng và khoa học xã hội về COVID-19 tại Việt Nam, Indonesia và Nepal (SPEAR): Khám phá những trải nghiệm và tác động của COVID-19 đối với nhân viên y tế và các cộng đồng dễ bị tổn thương

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Jennifer Van Nuil, Sonia Lewycka, Mary Chambers, Abhilasha Karkey, Raph Hamers

Nghiên cứu SPEAR ở Việt Nam

Nghiên cứu viên chính OUCRU/Việt Nam: Jennifer Ilo Van Nuil, Sonia Lewycka, Mary Chambers

Mô tả nhóm

Dự án SPEAR tại Việt Nam được chỉ đạo bởi Jennifer Ilo Van Nuil và Sonia Lewycka cho các cấu phần khoa học xã hội và Mary Chambers cho cấu phần kết nối công chúng, với sự hỗ trợ về quản lý dự án từ Jaom Fisher. Sẽ có bốn địa điểm chính tại Việt Nam tham gia nghiên cứu bao gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội và các khu vực có sự hợp tác nghiên cứu đang diễn ra ở Nam Định và Đăk Lăk. Đội ngũ OUCRU làm việc với BVBNĐ bao gồm  ThS Nguyễn Thị Kim Ngọc, CN Trần Minh Hiển, cùng với các cộng tác viên của bệnh viện bao gồm bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, bác sĩ Nguyễn Thanh Trường và điều dưỡng trưởng Bùi Thị Hồng Ngọc. Cô Nguyễn Thanh Hà sẽ điều phối công việc tại Nam Định và Hà Nội cùng với các thành viên trong nhóm làm việc về cấu phần khoa học xã hội (cô Nguyễn Thị Hồng Yến, anh Nguyễn Vĩnh Nam và cô Trần Thị Hằng) và các cộng tác viên của Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà và cô Nguyễn Hoàng Yến sẽ điều phối công việc tại Đăk Lăk về khoa học xã hội và thu thập dữ liệu kết nối công chúng.

Mục đích/Giả thuyết

Mục đích của dự án là dựa trên các phương pháp nhân chủng học và kết nối tham dự, để khám phá bối cảnh văn hóa xã hội rộng hơn của COVID-19 và tác động của nó đối với các nhân viên làm việc liên quan đến sức khỏe và các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam, Nepal và Indonesia. Từ đó cung cấp thông tin hướng dẫn về tăng cường hỗ trợ cho nhân viên y tế, và cải thiện khả năng tiếp cận các biện pháp y tế công cộng cho những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Tầm quan trọng

Kết quả của những nghiên cứu này sẽ có giá trị đối với các đối tác và tổ chức chính phủ ở các quốc gia mà OUCRU đang làm việc để cung cấp thông tin cho:

  • Hướng dẫn tăng cường hỗ trợ cho nhân viên y tế;
  • Hướng dẫn để cải thiện khả năng tiếp cận các biện pháp y tế công cộng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất;
  • Phát triển các thông điệp y tế công cộng thích hợp và có mục tiêu.

Những nghiên cứu này cũng sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận và hướng dẫn toàn cầu. Đặc biệt nghiên cứu này sẽ được đưa vào cuộc họp của các đơn vị nghiên cứu và vận động chính sách của WHO về vấn đề ‘Đạo đức, Kết nối cộng đồng và COVID-19”, trong đó có vai trò của Mạng lưới đạo đức sinh học toàn cầu mà các nghiên cứu viên chính là thành viên.

Mục tiêu chính

  1. Xác định và mô tả trải nghiệm và nhận thức của nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác trong/sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, Nepal, và Indonesia;
  2. Khám phá tác động của đợt bùng phát COVID-19 đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam, Nepal, Indonesia;
  1. Xác định tin giả lưu hành trong các cộng đồng này và thiết kế các chương trình kết nối cộng đồng dựa trên bằng chứng.

Nghiên cứu SPEAR ở Nepal

Nghiên cứu viên chính OUCRU/Nepal: Abhilasha Karkey

Địa điểm nghiên cứu: Nepal

Mô tả nhóm

Dự án SPEAR ở Nepal đang được Samita Rijal quản lý về khoa học xã hội và Summita Udas quản lý về kết nối công chúng. Summita Udas Shakya là một Cán bộ về kết nối cộng đồng và công chúng tại OUCRU-Nepal. Cô có bằng Thạc sĩ về nhân chủng học và là một sinh viên về tư vấn tâm lý. Cô làm việc để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và sức khỏe ở Nepal thông qua các hoạt động tham gia và chương trình vui chơi. Đội ngũ kết nối công chúng của cô bao gồm Sarita (khoa học xã hội), Babin (thiết kế đồ họa) và Sushmita (chuyên gia giao tiếp). Samita Rijal là một nhân viên thử nghiệm lâm sàng tại đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford có trụ sở tại bệnh viện Patan. Cô có một bằng Thạc sĩ về dược lý và hiện đang theo đuổi một bằng Thạc sĩ về tâm lý học. Nhóm tâm lý học phục vụ cho nghiên cứu bao gồm bác sĩ Rabi Shakya, bác sĩ Pawan Sharma và Anup Rajbhandari – tất cả đều là các bác sĩ thực hành tâm thần cấp cao tại Bệnh viện Patan.

Nghiên cứu SPEAR ở Indonesia

Nghiên cứu viên chính EOCRU/Indonesia: Raph Hamers

Địa điểm nghiên cứu: Indonesia

Mô tả nhóm

Dự án SPEAR ở Indonesia đang được điều phối bởi Ragil Dien và Mutia Rahardjani, với sự tư vấn từ Ralalicia Limato, và dưới sự giám sát của Raph Hamers và đại diện của Đại học Indonesia. Nghiên cứu sẽ được thực hiện tại ba tỉnh của Indonesia, bao gồm DKI Jakarta, Tây Java và Nusa Tenggara Timur (NTT). Nhóm nghiên cứu còn bao gồm Livia Nathania Kurniawan – trợ lý kết nối với công chúng và một nhà nghiên cứu khoa học xã hội trẻ làm việc tại EOCRU, cũng như một nhân viên dự án sẽ làm việc tại NTT phối hợp với Quỹ Sumba Foundation.