Trong các dự án kết nối khoa học với công chúng, chúng tôi đã phối hợp với nhiều cộng đồng và các bên liên quan, những người đã góp công lớn giúp các nghiên cứu tại OUCRU trở nên gần gũi và thiết thực hơn với cuộc sống của người dân. Khám phá các dự án của phòng Kết nối Khoa học với Công Chúng được phân loại theo các nhóm cộng đồng chúng tôi đã hợp tác làm việc, và cách họ giúp chúng tôi có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện dự án. Bạn cũng có thể xem danh sách tất cả dự án hoặc xem theo chủ đề tại đây.

Skip to content