Hỗ Trợ Nhân Viên Y Tế và Bệnh Viện

Thử nghiệm lâm sàng là một trong những mảng nghiên cứu chính tại OUCRU, được thực hiện tại các bệnh viện đối tác và cộng đồng. Nhân viên y tế thường là kênh liên lạc chính của bệnh nhân và các bên tham gia vào các thử nghiệm này. Chúng tôi đã và đang kết nối nhân viên y tế và cấp quản lý của họ để nâng cao năng lực, giúp họ giao tiếp tốt hơn với người tham gia nghiên cứu và người nhà. Chúng tôi cũng thực hiện các nghiên cứu để thấu hiểu hơn, từ đó hỗ trợ sức khỏe tâm thần của đối tác.

Tại bệnh viện, chúng tôi phát triển các chương trình dành cho bệnh nhân và người nhà, như một phần của nỗ lực giúp các bệnh viện đối tác phát triển nền tảng và nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân.

Nâng Cao Năng Lực cho Nhân Viên Y Tế

Cải thiện kỹ năng trong công việc và kỹ năng giao tiếp như một phần của nỗ lực nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân tại bệnh viện và mang đến quy trình chăm sóc toàn diện, đặt bệnh nhân và người nhà của họ ở trung tâm.

Skip to content