Nghiên cứu hành động kết nối công chúng và khoa học xã hội về COVID-19 tại Việt Nam, Indonesia và Nepal (SPEAR)

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Jennifer Van Nuil, Sonia Lewycka, Mary Chambers, Abhilasha Karkey, Raph Hamers

Giai đoạn 1: Khám phá những trải nghiệm và tác động của COVID-19 đối với nhân viên y tế và các cộng đồng dễ bị tổn thương

 

Mục tiêu chính:

Dự án này dựa trên các phương pháp nhân chủng học và kết nối có sự tham gia, để khám phá bối cảnh văn hóa xã hội rộng hơn của COVID-19 và tác động của nó đến các nhân viên y tế và các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam, Nepal và Indonesia.

Mục tiêu cụ thể:

  1. Xác định và mô tả trải nghiệm và nhận thức của nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác trong/sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, Nepal, và Indonesia
  2. Tìm hiểu tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19 đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam, Nepal, Indonesia
  3. Tìm hiểu các tin giả lưu hành trong các cộng đồng này và thiết kế các chương trình kết nối công chúng dựa vào bằng chứng.

Giai đoạn 2: Tìm hiểu các rào cản đối với việc tiếp cận và sử dụng vắc-xin SARS-CoV-2 ở Việt Nam, Indonesia và Nepal để cung cấp thông tin cho các chiến lược vắc-xin quốc gia

 

Mục tiêu chính:

Cung cấp thông tin cho chính sách quốc gia và hỗ trợ các sáng kiến để đảm bảo tiếp cận công bằng với vắc-xin phòng chống SARS-CoV-2 và kết nối công chúng hiệu quả thông qua việc thăm dò nhận thức và hiểu biết của công chúng.

 

Mục tiêu cụ thể:

Cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia và toàn cầu liên quan đến việc tiếp cận và chấp nhận vắc-xin COVID-19.

Dự án nhằm mục đích cung cấp bằng chứng để:

  1. Cho phép chúng tôi cung cấp thông tin y tế công cộng có mục tiêu, dựa vào bằng chứng để chống lại thông tin sai lệch
  2. Cho phép các tổ chức chính phủ và đối tác tăng cường hỗ trợ nhân viên y tế và cải thiện khả năng tiếp cận các biện pháp y tế công cộng của các cộng đồng dễ bị tổn thương
  3. Đóng góp cho các cuộc thảo luận và hướng dẫn toàn cầu (ví dụ như các diễn đàn do WHO hỗ trợ) về đạo đức, kết nối công chúng và COVID-19, và hỗ trợ cho nhân viên y tế.

 

Tiến độ của dự án:

Các nhóm SPEAR được thực hiện tại nhiều địa điểm ở Việt Nam, Nepal và Indonesia, thực hiện cả hoạt động thu thập dữ liệu khoa học xã hội và hoạt động kết nối diễn ra ở mỗi địa điểm. Các phương pháp này là khảo sát, thảo luận nhóm, phỏng vấn, ‘nhật ký kỹ thuật số’ (quay phim các câu chuyện cá nhân) và diễn đàn trực tuyến. Ngoài ra, chúng tôi có nhóm Thẩm định truyền thông để theo dõi thông tin sai lệch về COVID-19 đang lan truyền trên các phương tiện trực tuyến.

Xem triển lãm trực tuyến: Nhật ký Kỹ thuật số: Tiếng nói từ đại dịch, trải nghiệm COVID-19 tại châu Á tại đây.

Xây dựng mối quan hệ với người tham gia và giải thích dự án.

Hoạt động sắm vai trong hội thảo thẩm định thông tin

Tiến độ của giai đoạn 1:

Cho đến tháng 1/2022, chúng tôi đã thu thập gần 4.000 cuộc khảo sát, 222 cuộc phỏng vấn sâu và 59 nhật ký kỹ thuật số trên khắp các trang web, bao gồm những người tham gia là nhân viên y tế và từ các nhóm thành viên cộng đồng. Giai đoạn thu thập dữ liệu hiện đã hoàn thành và chúng tôi đang tiến hành phân tích dữ liệu.

Tiến độ của giai đoạn 2:

Chúng tôi đã mở rộng SPEAR để có thể thu thập dữ liệu bổ sung (khảo sát và phỏng vấn sâu) tập trung vào mức độ chấp nhận và tiếp cận vắc-xin ở các địa điểm nghiên cứu. Giai đoạn thứ hai của SPEAR bắt đầu vào tháng 11/2021 và giai đoạn thu thập dữ liệu sẽ hoàn thành vào tháng 3/2022.

Kết quả cho đến nay:

Jennifer Ilo Van Nuil, Dewi Friska, Aria Karika, et al. COVID-19 Social Science and Public Engagement Action Research in Vietnam, Indonesia and Nepal (SPEAR): A mixed methods study exploring the experiences and impacts of COVID-19 for healthcare workers and vulnerable communities. Wellcome Open Research, 6:352. DOI: 10.12688/wellcomeopenres.17314.1

Chambers M, Deokota D, Dien R, Nguyen HY. (2021) ‘Co-production and COVID-19: digital diaries as a platform for participating in COVID-19 research’ in O. Williams, D. Tembo, J. Ocloo, M. Kaur, G. Hickey, M. Farr, P. Beresford (eds), COVID-19 and Co-production in Health and Social Care Research, Policy and Practice (vol 2): Co-production Methods and Working Together at a Distance, Bristol: Policy Press. pp 105.

 


SPEAR tại Việt Nam

 

Nghiên cứu viên chính: Jennifer Ilo Van Nuil, Sonia Lewycka, Mary Chambers

Địa điểm nghiên cứu: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả nhóm nghiên cứu:

Dự án SPEAR tại Việt Nam do Jennifer Ilo Van Nuil và Sonia Lewycka quản lý các cấu phần khoa học xã hội và Mary Chambers quản lý cấu phần kết nối công chúng, với sự hỗ trợ về quản lý dự án từ Jaom Fisher. Có bốn địa điểm chính tại Việt Nam tham gia nghiên cứu bao gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội và các khu vực đang hợp tác nghiên cứu ở Nam Định và Đăk Lăk.

Đội ngũ OUCRU Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu khoa học xã hội bao gồm Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Lê Thảo My, Trần Minh Hiền, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Kim Vân Anh, Vũ Bảo Hưng, Nhung Doãn Phương và Phạm Ngọc Thanh cùng với các cộng tác viên của BVBNĐ gồm bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, bác sĩ Nguyễn Thanh Trường và điều dưỡng trưởng Bùi Thị Hồng Ngọc.

Đội ngũ ở Nam Định và Hà Nội gồm Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Vĩnh Nam, Trần Phương Thảo, Nguyễn Kim Tuyến và Trần Thị Hằng và các cộng tác viên của Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Lê Thảo My sẽ điều phối công việc tại Đăk Lăk. Nguyễn Hoàng Yến điều phối việc thu thập dữ liệu tương tác nhật ký kỹ thuật số tại Việt Nam.


 

SPEAR tại Nepal

 

Nghiên cứu viên chính: Abhilasha Karkey

Địa điểm nghiên cứu: Kathmandu, Nepal

Mô tả nhóm nghiên cứu:

Dự án SPEAR ở Nepal do Abhilasha Karkey giám sát và Samita Rijal (nghiên cứu khoa học xã hội) và Summita Udas Shakya (kết nối công chúng và chính sách) điều phối. Dinesh Deokota quản lý phần Nhật ký kỹ thuật số cho toàn bộ dự án và ở Nepal, đồng thời chỉ đạo việc thu tuyển đối tượng cho nghiên cứu cộng đồng.

Đội ngũ nghiên cứu khoa học xã hội bao gồm Samita Rijal, Summita Udas Shakya, Tiến sĩ Amit Gautum, Aakriti Pandey, Pratibha Thapa và Manish Duwal. Đội ngũ kết nối cộng đồng bao gồm Niharika Kharel.

Đội ngũ tâm lý học bao gồm bác sĩ Rabi Shakya, bác sĩ Pawan Sharma và Anup Rajbhandari – các bác sĩ tâm thần có thâm niên đang làm việc tại Bệnh viện Patan.

Nghiên cứu được thực hiện ở 4 khu vực: Vùng Terai (Kapilbvastu/Biratnagar/Dharan), Vùng đô thị (Kathmandu/Bhaktapur/Patan), Vùng đồi (Sindhulpalchowk), Vùng núi (Hạ Mustang).

 


SPEAR tại Indonesia

Nghiên cứu viên chính: Raph Hamers

Địa điểm nghiên cứu: Jakarta, Indonesia

Mô tả nhóm nghiên cứu:

Dự án SPEAR ở Indonesia do TS. Dewi Friska, Khoa Y, Đại học Indonesia và TS. Raph Hamers quản (EOCRU) quản lý. Dự án do Ragil Dien và TS. Mutia Rahardjani từ EOCRU điều phối, với sự tư vấn từ TS. Aria Kekalih từ Khoa Y tế Cộng đồng, Đại học Indonesia.

Nhóm nghiên cứu khoa học xã hội và kết nối công chúng của EOCRU bao gồm: Ragil Dien, Livia Nathania Kurniawan, Ida Ayu Sutrisni, Ralalicia Limato, Diana Timoria và Fahmi Ramadhan, hợp tác với các bệnh viện địa phương và Puskesmas ở Jakarta và Bandung và The Sumba Foundation ở Sumba.

Nghiên cứu đang được thực hiện tại ba tỉnh: DKI Jakarta, Tây Java và Nusa Tenggara Timur (NTT).