COVID-19

Sau gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam, trong 10 năm tới OUCRU mong muốn có thể tác động tốt hơn tới nền y tế của Việt Nam, của khu vực cũng như trên toàn cầu thông qua chương trình nghiên cứu bệnh truyền nhiễm dựa trên nhu cầu thực tế của mỗi quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi nhận thấy để có thể thực hiện được nhiệm vụ này, chúng tôi cần hiểu rõ các ưu tiên chính sách y tế tại Việt Nam, cũng như tạo dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan đến chính sách y tế tại Việt Nam. Kể từ tháng 1 năm 2020, OUCRU đã xây dựng hồ sơ nghiên cứu ứng phó với dịch COVID-19. Hồ sơ này bao gồm các dự án nghiên cứu đang được tiến hành trong khuôn khổ hoạt động của OUCRU tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đã phân loại các nghiên cứu theo từng chủ đề bao gồm: Nghiên cứu Lâm sàng, Chẩn đoán và Virút học, Dịch tễ học, Mô hình Toán học, và Khoa học Xã hội, Kết nối Chính sách và Công chúng.

OUCRU hoạt động dựa trên cơ sở hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế. Hồ sơ này tổng hợp thông tin của nhiều dự án liên ngành vì đại dịch này có phạm vi ảnh hưởng lớn và cần có biện pháp ứng phó linh hoạt và đa tầng.

Nghiên Cứu Lâm Sàng

Chẩn Đoán và Vi-rút Học

Dịch Tễ Học

Mô Hình Toán Học

Khoa Học Xã Hội, Kết Nối Chính Sách Và Công Chúng

Để download bản PDF vui lòng click vào đường link bên dưới:

Tiếng Anh: OUCRU COVID-19 Research Portfolio – AUG 2020

Tiếng Việt: OUCRU COVID-19 Research Portfolio VN – AUG 2020

Tóm tắt các quy định đã ban hành của nhà nước liên quan đến dịch COVID-19 MoH covid related documents